Članovi

Spisak članova udruženja

Detaljnije

Kako postati član NATVOS

Popunite pristupnice i pošaljite nam ih.

Detaljnije

WFTGA obuka u Srbiji

Unapredite svoje veštine i tehnike vođenja.

Detaljnije

Kako postati turistički vodič

Šta je potrebno da biste radili kao turistički vodič u Srbiji?

Detaljnije

Author Archives: ivana

Nacionalna asocijacija turističkih vodiča Srbije je u saradnji sa Kongresnim Biroom Turističke organizacije Srbije, proletos pristupila izradi dokumentacije za kandidaturu za organizaciju 16. WFTGA konvencije u Srbiji. Do sada su u tri navrata poslata neophodna dokumenta i trenutno čekamo da naša aplikacija bude zvanično prihvaćena. Organizacija konvencije znači dve godine priprema za skup na kojem prisustvuje u proseku oko 300 turističkih vodiča iz celog sveta, i predstavlja mogućnost promocije zemlje i grada domaćina. Kao mesto održavanja konvencije predložen je Novi Sad, kao sedište asocijacije, ali i kao grad koji ima mnogo toga da ponudi svojim posetiocima. Pored Novog Sada obilaze se i mnogi drugi delovi Srbije, u toku konvencije ali i u okviru pre i post tura. Čim dobijemo zvaničnu potvrdu o prihvatanju, aplikacija će se naći na našem, ali i sajtu WFTGA, kako bi turistički vodiči širom sveta počeli da razmišljaju o Srbiji kao mogućoj opciji za sledeći skup. Nakon toga predstavnici NATVOS-a putuju u Makao na 15. Konvenciju gde će pred Generalnom skupštinom WFTGA predstaviti našu zemlju i kandidaturu na najbolji način, u cilju dobijanja organizacije 16. Konvencije. Držite nam palčeve!

Detaljnu aplikaciju možete videti ovde:
Destination-serbia-wftga-2015

Nacionalna asocijacija turističkih vodiča Srbije je pokrenula projekat „Kreiranje kulturnih tematskih ruta grada Novog Sada i Petrovaradinske tvrđave“. Glavni finansijski pokrovitelji projekta su Turistička organizacija grada Novog Sada i Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za turizam. Pored pomenutih, aktivni učesnici na projektu, pored kolega vodiča, su i kulturne ustanove Novog Sada – Muzej Vojvodine, Muzej grada Novog Sada, Muzej Savremenih umetnosti, Galerija Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Beljanskog i Spomen zbirka Rajka Mamuzića.

Projekat je imao za cilj kreiranje tematskih ruta na području grada i tvrđave, sa ciljem unapređenja turističkih proizvoda i ponude. Suštinа turističkih kulturnih temаtskih rutа je prezentovаnje kulturnog identitetа i kulturnog nаsleđа destinаcije, kao i dа učine dа turisti, nа jedinstven nаčin, dobiju potpuno nov doživljаj i sliku o destinаciji koju posete, što je uspešno urađeno u mnogim turistički razvijenim gradovima Evrope i sveta. U sklаdu sа tim, zаdаtаk ovog projektа je bio dа se unаpredi uobičаjeni obilаzаk i rаzgledаnje grаdа Novog Sada, kreirаnjem kulturnih rutа. Tаkođe, zаdаtаk projektа je bio dа se organizuju jednodnevne rаdionice i seminаri zа obuku svih učesnikа ruta, kаko bi što bolje mogli dа doprinesu kvаlitetu budućih kulturnih temаtskih rutа.

Projekat je trenutno u toku realizacije, a konačni rezultati se očekuju krajem 2012. početkom 2013. godine.

U okviru Sajma turizma u Novom Sadu, dana 28.09.2012. godine, u Hali Master održan je Prvi godišnji skup licenciranih turističkih vodiča Vojvodine.

Organizacija godišnjeg skupa deo je projekta, koji je pokrenula Nacionalna asocijacija turističkih vodiča Srbije uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i centra za obuku turističkih vodiča Profesionalac, Futurizam doo.

Ono zbog čega je pokrenut ovakav projekat i ono na šta je stavljen akcenat skupa jeste međusobno umrežavanje, evidencija, kao i razmena iskustava, a sve u cilju podizanja kvaliteta rada lokalnih turističkih vodiča. Glavna tema skupa je bila „Turistički vodiči u Svetu i kod nas“.

U okviru skupa je održana radionica sa temom „Kako unaprediti veštine i tehnike vođenja“, na kojoj je bio prisutan veliki broj turističkih vodiča, koji su na zanimljiv način kroz rad uspeli da razmene iskustva i saznaju nešto novo o profesiji što do sada, možda, nisu znali.

S obzirom da se održava po prvi put, skup je bio izuzetno posećen. Pored velikog broja turističkih vodiča i onih koji bi to želeli da postanu, sa cele teritorije Srbije, skupu su prisustvovali i brojni mediji ali i gosti i izlagači bez kojih jedan ovakav događaj ne bi mogao da prođe. Kao specijalni gost je bila Gospođa Rozalind Njulands (Rosalind Newlands) iz Škotske, predsednica Svetskog udruženja turističkih vodiča (World Federation of Tourist Guide Associations, WFTGA). Skupu su prisutnima obratili Goran Petković, Državni sekretar za turizam, Ištvan Pastor, Predsednik skupštine Vojvodine, Miroslav Vasin, Pokrajinski sekretar za privredu, Ivana Ćuruvija, predsednica Nacionalne asocijacije turističkih vodiča Srbije i Marko Radin, predsednik upravnog odbora Turističke organizacije Novog Sada.

Ceo skup se može oceniti kao izuzetno uspešan, prvenstveno zato što su ideja i koncept skupa realizovani u potpunosti. Takođe, zadovoljstvo vodiča koji su se javljali posle skupa je velika satisfakcija, ali i podsticaj da se i u narednim godinama nastavi sa održavanjem događaja ovog tipa kao i sa promocijom profesije turističkih vodiča.

U Novom Sadu je 03. i 04.04.2012. godine održana 15. Berza Turističke prizme, u okviru koje su bili prisutni učesnici iz sveta turizma naše zemlje i regiona. U okviru svečanog otvaranja berze održan je okrugli sto na temu „Ko nam vodi turiste“, a učesnici su bili:

dr Miloš Ćuruvija, direktor konsultantske kuće Futurizam doo, kao moderator,

Slobodan Mićić, predsednik kompanije Kon Tiki Travel,

Marija Škiljaica Mićić, turistički vodič i osnivač dela interkontinentalnih putovanja Kon Tiki Travel-a, i

dr Ivana Ćuruvija, vodeći trener Svetskog udruženja turističkih vodiča (World Federation of Tourist Guide Associations WFTGA) i njihov regionalni predstavnik za Balkan.

Učesnici su pričali o profesiji turističkih vodiča nekad i sad, problemima angažovanja turističkih vodiča iz aspekta poslodavca, ali i o problemima licenciranja i edukacije turističkih vodiča u Srbiji. Nakon izlaganja učesnika, usledila je diskusija u koju su se uključivali prisutni iz publike, postavljajući pitanja ali i iznoseći svoja zapažanja i ideje. Kao zaključak svega iznetog, može da se kaže da su turistički vodiči veoma aktuelna tema u Srbiji, ali i regionu, i da je ovaj okrugli sto samo pokrenuo neka od pitanja sa željom da se o njima nastavi priča u budućnosti. Kao veći problemi, između ostalih, izneseni su nedostatak obuke budućih turističkih vodiča, ali i nepostojanje vodiča na određenim, manje zastupljenim jezicima. O ovim, ali i mnogim drugim problemimam naše struke tek treba da se priča…

Na kraju okruglog stola, je umesto zaključka, pušten intervju sa gospođom Viljom Sibe (Wilja Siebe) iz Holandije, članom Upravnog odbora i predsednicom trening dela WFTGA, na temu turističkih vodiča u svetu, koji je snimljen za vreme Beogradskog sajma turizma 23.02.2012. godine. Da podsetimo – gospođa Wilja je bila gost Nacionalne asocijacije turističkih vodiča Srbije povodom Svetskog dana turističkih vodiča 21.02. i svečane dodele sertifikata uspešnim polaznicima prvog WFTGA kursa u Srbiji iz decembra 2011. godine.