Članovi

Spisak članova udruženja

Detaljnije

Kako postati član NATVOS

Popunite pristupnice i pošaljite nam ih.

Detaljnije

WFTGA obuka u Srbiji

Unapredite svoje veštine i tehnike vođenja.

Detaljnije

Kako postati turistički vodič

Šta je potrebno da biste radili kao turistički vodič u Srbiji?

Detaljnije

Budi vodič

KAKO POSTATI TURISTIČKI VODIČ U SRBIJI

Da bi se u Srbiji neko bavio poslom turističkog vodiča mora da poseduje licencu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije.

Kako do nje doći?

Jednom godišnje, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje konkurs za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča. Do sada polaganje se vršilo na osnovu Pravilnika iz 2005. godine, a od 2011. godine organizovano je po novom pravilniku usvojenom sredinom 2010. godine. Po novom zakonu o turizmu, da biste uopšte mogli da se prijavite na konkurs morate da ispunjavate sledeće uslove: da imate državljanstvo Republike Srbije, da znate srpski jezik, da imate prebivalište na teritoriji R Sbije, da imate srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i da poznajete jedan strani jezik. Pored svega toga, kandidat treba da dostavi i dokaz izdat od nadležnog organa za profesionalnu orijentaciju da ispunjava uslove za obavljanje delatnosti turističkog vodiča. Ako ispunjavate sve pomenute uslove možete da pristupite polaganju teorijskog i praktičnog dela ispita. Teorijski deo ispita se sastoji iz sledećih predmeta: Osnovi turizma, Turistički resursi, Agencijsko i hotelijersko poslovanje, Turistička politika i propisi u turizmu, Nacionalna istorija i Strani jezik. Tek ako položite sve navedene predmete imate prava da pristupite polaganju praktičnog dela ispita, koji obuhvata vođenje turističke grupe pravcem-itinererom koji utvrdi komisija, a najčešće je to „Manastirska tura po Srbiji“. Kada i to uspešno završite stičete licencu turističkog vodiča R Srbije, a sa njom i pravo da se legalno bavite poslom vođenja turističkih grupa u, i po Srbiji.

Kao što ste iz svega navedenog mogli da primetite trenutno u našoj zemlji ne postoji nikakva obavezna obuka budućih turističkih vodiča, kako teorijska tako ni praktična. To predstavlja veliki problem i kaskanje u odnosu na zemlje Evropske Unije koje su u januaru 2008. godine usvojile standarde edukacije turističkih vodiča sa minimumom od 600 sati obuke, od čega 40% ili 240 sati mora da bude praktična obuka! Praktična obuka podrazumeva sticanje tehnika i veština vođenja grupe, tehnika prezentacije, tehnika komunikacije sa grupom, upravljanje turističkom grupom, kao i vođenje osoba sa posebnim potrebama. Takođe, praktična obuka treba da obuhvati demonstracione ture, kao i ture na kojima će polaznici vežbati i sticati praktična znanja vezana za vođenje u autobusu, na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

Nacionalna asocijacija turističkih vodiča Srbije, je kao jedan od ciljeva postavila permanentno unapređenje kvaliteta rada svojih članova. Iz tog razloga, biće organizovane obuke, u saradnji sa Centrom za obuku turističkih vodiča Profesionalac, a po metodologiji Svetskog udruženja turističkih vodiča (WFTGA).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *